Εγκαίνια εκλογικού κέντρου μας…

Εγκαίνια εκλογικού κέντρου μας…

Εγκαίνια εκλογικού κέντρου μας… 1080 540 Μέλλος Σταμάτης

Εγκαίνια του εκλογικού κέντρου τoυ συνδυασμού  μας «Νέα Τρίπολη», την Παρασκευή, 10 Μαΐου και ώρα 8:30 μμ.